fbpx

Borderline PersonalityDisorder: Diagnoza, Objawy i Leczenie

Borderline Personality Disorder (BPD) to poważna i trudna do zrozumienia choroba psychiczna, która wpływa na życie tysięcy ludzi na całym świecie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zaburzeniu osobowości, skupiając się na kryteriach diagnostycznych, głównych objawach oraz dostępnych metodach leczenia.

Czym jest Borderline Personality Disorder?

Borderline Personality Disorder jest jednym z dziewięciu głównych zaburzeń osobowości wymienianych w klasycznym podręczniku diagnostycznym DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Choroba ta charakteryzuje się wzmożoną emocjonalnością, niestabilnymi relacjami interpersonalnymi, niestabilnym obrazem samego siebie oraz impulsywnym zachowaniem. Osoby z BPD często doświadczają poważnych trudności w kontrolowaniu swoich emocji i reagują na bodźce o wiele intensywniej niż osoby bez tego zaburzenia.

Kryteria diagnostyczne BPD

Aby zdiagnozować Borderline Personality Disorder, lekarze i terapeuci muszą ocenić, czy pacjent spełnia określone kryteria diagnostyczne. Zgodnie z DSM-5, aby postawić diagnozę BPD, muszą wystąpić co najmniej pięć z dziewięciu następujących objawów:

 1. Niemożność utrzymania stabilnych i zdrowych relacji interpersonalnych.
 2. Silne obawy przed odrzuceniem oraz lęk przed porzuceniem.
 3. Wzmożona zmienność nastrojów, z okresami intensywnego gniewu, smutku czy nadmiernego podekscytowania.
 4. Okresowe uczucia pustki oraz braku poczucia własnej tożsamości.
 5. Impulsywne i ryzykowne zachowanie, takie jak niebezpieczne prowadzenie pojazdu, nieodpowiedzialne wydawanie pieniędzy czy nadmierne jedzenie.
 6. Wzmożona skłonność do samookaleczania lub prób samobójczych.
 7. Napady silnej złości, które mogą prowadzić do trudności w zachowaniu i relacjach z innymi.
 8. Niestabilna samoocena i poczucie wartości.
 9. Przechodzenie przez okresy paranoidalnych myśli czy złudzeń.

Spełnienie tych kryteriów diagnostycznych może być trudne, a diagnoza BPD jest zwykle stawiana przez wykwalifikowanych specjalistów, takich jak psychiatrzy czy psycholodzy.

Główne objawy BPD

Borderline Personality Disorder może objawiać się różnymi objawami i przebiegać w różny sposób u różnych osób. Niektóre z głównych objawów to:

 1. Niestabilność emocjonalna: Osoby z BPD często doświadczają gwałtownych zmian nastroju. Mogą być one jednego dnia nadmiernie szczęśliwe, a następnego przekonane, że świat jest okrutny i bezsensowny.
 2. Niestabilne relacje interpersonalne: Osoby z BPD często trudno jest utrzymać zdrowe i stabilne relacje z innymi ludźmi. Często postrzegają innych jako zaufanych przyjaciół, by później widzieć ich jako wrogów.
 3. Impulsywność: Impulsywność i ryzykowne zachowanie to kolejny powszechny objaw BPD. Osoby z tym zaburzeniem mogą podejmować decyzje, które prowadzą do konsekwencji, z którymi później mają problemy.
 4. Samookaleczenia i próby samobójcze: Osoby z BPD mogą próbować radzić sobie z emocjami poprzez samookaleczenia lub podejmowanie prób samobójczych. To jest jednym z najbardziej niebezpiecznych aspektów tego zaburzenia.
 5. Lęk przed odrzuceniem: Osoby z BPD często przeżywają silny lęk przed odrzuceniem i porzuceniem przez innych. Ten lęk wpływa na ich zachowanie w relacjach.
 6. Pustka i niestabilność tożsamości: Często doświadczają uczucia pustki oraz trudności z określeniem swojej tożsamości.

Leczenie Borderline Personality Disorder

Leczenie BPD może być trudne i czasochłonne, ale jest możliwe. Wiele różnych terapii i strategii może pomóc osobom z tym zaburzeniem w prowadzeniu bardziej stabilnego życia. Oto kilka głównych podejść terapeutycznych:

 1. Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT): DBT jest jedną z najczęściej stosowanych terapii w leczeniu BPD. Pomaga osobom z BPD rozwijać umiejętności regulacji emocji, radzenia sobie z impulsywnym zachowaniem i poprawiać jakość swoich relacji.
 2. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): CBT może pomóc osobom z BPD w identyfikowaniu i zmianie myśli i przekonań, które wpływają na ich emocje i zachowania.
 3. Psychoterapia interpersonalna (IPT): IPT koncentruje się na poprawie umiejętności interpersonalnych i relacjach z innymi, co jest kluczowe w przypadku BPD.
 4. Farmakoterapia: Niektóre leki mogą być stosowane w leczeniu BPD, zwłaszcza w przypadku objawów towarzyszących, takich jak depresja, lęki czy zaburzenia nastroju.

Podsumowanie

Borderline Personality Disorder to poważne

zaburzenie osobowości, które może znacznie utrudniać życie osób dotkniętych tym problemem. Jednak z odpowiednią diagnozą, wsparciem i leczeniem istnieje nadzieja na prowadzenie bardziej stabilnego i satysfakcjonującego życia. Warto zrozumieć, że BPD to trudne i skomplikowane zaburzenie, ale nie jest to wyrok. Osoby z BPD mogą osiągnąć znaczną poprawę i znaleźć ulgę w odpowiednich formach terapii i wsparcia społecznego.