fbpx

Rola nowoczesnych technologii w życiu człowieka

Z każdym dniem nowoczesne technologie stają się coraz mocniej zakorzenione w naszym życiu. Różne urządzenia i innowacje technologiczne – od komputerów, e-booków, tabletów i smartfonów po sieci społecznościowe i gry komputerowe – zmieniły nie tylko nasze życie, ale także nasze nawyki. Nie sposób powiedzieć, że wszystkie wynalazki, które ludzkość osiągnęła za pomocą wielu stuleci pracy, przynoszą nam tylko szkodę. Aczkolwiek, w pewnym sensie, nowoczesne gadżety i urządzenia uczyniły nas bardziej bezradnymi i leniwymi, z czym wielu się na pewno zgodzi.

Postęp i jego pozytywny wpływ na społeczeństwo

Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój współczesnego świata jest bezdyskusyjny. Technologie informacyjne zmieniły jakościowo pracę instytucji społecznych (policji), medycznych a także edukacyjnych. Komputery przyczyniły się do rozwoju nauki, znacznie ułatwiając realizację projektów i działań obliczeniowych. Teraz naukowcy nie muszą spędzać większości czasu na skomplikowanych obliczeniach. Powszechne korzystanie z komputerów odegrało również rolę w rozwoju rynku pracy. Dzięki technologiom komputerowym pojawiły się nowe ciekawe i wysoko płatne zawody. W medycynie technologia komputerowa jest również uważana za niezbędną. Za pomocą komputerów lekarze mogą tworzyć wirtualne modele rozwoju różnych chorób. Ponadto opracowywane są nowe leki  na podstawie baz danych tworzonych przez komputery. Rozwija się tendencja do zwiększania wielofunkcyjności rzeczy otaczających człowieka. Każdego roku pojawiają się i rozwijają innowacje technologiczne, które poprawiają jakość codziennego życia człowieka.

 Negatywny aspekt technologii

Można śmiało twierdzić, że współczesny człowiek nie jest w stanie odmawiać pokus w kwestii postępu naukowo-technicznego. Problem wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na człowieka jest bardzo rozległy i wieloaspektowy. Zasadniczo dotyczy to takich zwyczajowych rzeczy jak telefonów komórkowych czy Internetu. Negatywny wpływ telefonów komórkowych na zdrowie jest kwestionowany przez wielu naukowców, chociaż badania wykazują, że istnieje. Gry komputerowe mają znacząco oddziałują na osobowość osoby, jak również na psychologiczne mechanizmy tworzenia zależności od komputera.

Technologia a samoświadomość

Jako, że nadeszła era technologii informacyjnych, ludzkość nie będzie w stanie zrezygnować z pochodnych postępu technologicznego. Dlatego konieczne jest jasne uświadomienie sobie pewnego stanowiska w tym kierunku. Rozwój lub zniszczenie cywilizacji ludzkiej za pomocą technologii informacyjnych zależy od form oddziaływania tych technologii na istotną działalność społeczeństwa. We współczesnym świecie technologie informacyjne zajmują ważne miejsce w życiu każdego człowieka. Nie jesteśmy już w stanie funkcjonować bez korzyści, które dostarczają. Przerażające jest wyobrażenie sobie tego, co stanie się, jeśli pewnego dnia zostaniemy pozbawieni tych życiowych udogodnień…

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.