fbpx

Rozwód i podział majątku ze strony prawniczej – prawnik odpowiada na najczęściej zadawane pytania

rozwód

W ostatnich latach w Polsce rozpada się w ponad 200 tys. małżeństw rocznie, z czego ok 65 tys. w wyniku rozwodu. Kiedy decydujemy się na rozwód, pojawia się szereg pytań związany z procedurami i często nie jesteśmy zaznajomieni z tematem. Co więcej, przy rozwodzie dochodzi również najczęściej kwestia podziału majątku. Na najczęściej zadawane pytania odpowiedział nam radca prawny, Pan Krzysztof Bilski.

Jakie dokumenty należy przygotować, występując o rozwód?

Przygotowując się do rozwodu, należy przygotować skrócony odpis aktu małżeństwa. Jeśli posiadamy małoletnie dzieci, należy także przygotować skrócony odpis ich aktu urodzenia. W przypadku zgodnego ustalenia sposobu opieki nad dziećmi dobrze jest przygotować plan wychowawczy. Jeśli staramy się o alimenty na małżonka lub na dzieci powinniśmy przygotować przykładowe faktury i rachunki za ponoszone wydatki. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie należy przygotować dowody na winę współmałżonka. Udowodnić ją możemy np. poprzez zeznania świadków, stron, dokumenty jak wydruk sms-ów czy rozmów na komunikatorach społecznych, zdjęcia, nagrania  audio i video.

Ile trwa rozwód i ile kosztuje?

Rozwód bez orzekania o winie to zazwyczaj jedna rozprawa, więc jest to okres około 2-3 miesięcy od dnia złożenia pozwu rozwodowego. Rozwód z orzeczeniem o winie trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, a w sytuacjach szczególnych może trwać kilka lat. Koszt rozwodu jest różny. Obejmuje opłatę od pozwu 600 zł, koszt wywiadu kuratora to koło 80 zł, koszt wynagrodzenia pełnomocnika jest sprawą umowną i wynosi około kilku tysięcy złotych, zależnie od długości trwania sprawy, stopnia jej skomplikowania i ustaleń stron.

Jak przebiega proces rozwodowy?

Proces rozwodowy zaczyna się od złożenia pozwu i odpowiedzi na pozew, ewentualnie dalszych pism procesowych. Następnie Sąd wyznacza rozprawę, gdy są złożone wnioski dowodowe z zeznań świadków i Sąd nie zdąży wysłuchać wszystkich świadków na jednej rozprawie dalsze rozprawy. W przypadku przyznania opieki nad dziećmi często Sąd przed wydaniem orzeczenia, zleca przygotowanie opinii psychologicznej na temat kwalifikacji wychowawczych rodziców i relacji dzieci z rodzicami. Wyrok kończy sprawę przed Sądem I instancji.

Czy są sytuacje, w których sąd może nie udzielić rozwodu?

Tak, przede wszystkim, gdy brak jest ustawowych przesłanek rozpadu małżeństwa, czyli trwałości i zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może odmówić udzielenia rozwodu, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa, a po drugiej stronie brak jest podstaw do przyjęcia, że spowodowały rozpad małżeństwa.

Na czym polega podział majątku wspólnego?

Podział polega na ustaleniu, co wchodzi w skład majątku wspólnego. Ustala się to na dzień ustania wspólności ustawowej małżeńskiej. Mowa jest tu o nieruchomościach, środkach na rachunkach bankowych, lokatach, samochodach i innych cennych ruchomościach. Potem dokonuje się podziału tego majątku, najczęściej dzieląc go po połowie. W pewnych przypadkach można domagać się ustalenia nierównych udziałów tym majątku stron. Możliwe jest dokonanie rozliczeń nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny jednego z małżonków lub z majątku odrębnego na majątek wspólny.

Co zawiera wspólny majątek małżonków?

Jak wspomniałem powyżej, wspólny majątek małżonków zawiera nieruchomości, środki na rachunkach bankowych, lokatach, samochody, obrazy i inne cenne ruchomości. Może zawierać też przedsiębiorstwo jednego z małżonków lub prowadzone wspólnie udziały w spółkach prawa handlowego, funduszach inwestycyjnych, podziałowi podlegają też środki OFE.

W jaki sposób jest rozstrzygana kwestia podziału wspólnego majątku małżonków?

Kwestia podziału majątku polega na ustaleniu, co wchodzi w skład tego majątku. Ważne jest ustalenie, czy ma on podlegać podziałowi w równych częściach, czy też w nierównych częściach. Należy dokonać ewentualnych rozliczeń z tytułu zwrotu nakładów na majątek wspólny z majątku odrębnego jednego z małżonków lub na majątek odrębny jednego z małżonków z majątku wspólnego. Następnie ustala się ewentualne dopłaty dla którejkolwiek ze stron z tytułu tego podziału oraz czas jej dokonania, czy jednorazowo czy w ratach lub w jakim okresie i sąd wydaje orzeczenie.

Krzysztof Bilski
radca prawny
Kancelaria Prawna Krzysztof Bilski
www.kancelaria-prawna-gliwice.pl
www.kancelaria-prawna-katowice.eu
www.kancelaria-prawna-krakow.eu

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.