fbpx

Ryzyko związane z bezpieczeństwem w łańcuchu blokowym

Wraz z rosnącą popularnością technologii blockchain zwielokrotniły się również ataki hakerów, różne próby oszustwa i wirtualna kradzież gotówki. Wszystko to niewątpliwie skłania ekspertów i pracowników do myślenia o bezpieczeństwie w łańcuchu blokowym jako o obiecującej technologii. Wszelkie nowe technologie zawsze niosą ze sobą nie tylko korzyści dla cywilizacji, ale także nowe zagrożenia, w tym związane z bezpieczeństwem informacji.

Blockchain – istota technologii a potencjalne ryzyko

Istotą technologii blockchain jest to, że po opublikowaniu bloków danych w rejestrze przy niemożliwe jest cofnięcie ich lub wprowadzenie jakichkolwiek zmian w zapisie. Osiąga się to dzięki temu, że wszystkie obliczenia są zdecentralizowane, tzn. nie ma jednego centrum sterowania i nie ma monopolu władzy nad obliczeniami. Ponadto wszystkie informacje o obliczeniach są przechowywane w sieci jednocześnie przez kilku uczestników.  Zdecentralizowana baza danych przechowuje publicznie pełne informacje o wszystkich nowoczesnych transakcjach. Dlatego też kluczowe korzyści płynące z technologii blokchain stanowią przejrzystość procesu transakcyjnego i wielokrotne powielanie informacji o transakcjach przez każdego uczestnika procesu. Stąd wniosek, dlaczego nie można sfałszować transakcji lub usunąć jej z bazy danych (rejestru).

Podatność punktów końcowych

Punkty końcowe to przestrzenie, w których spotykają się ludzie i łańcuchy blokowe. W większości przypadków punkty końcowe to komputery, z których korzystają osoby prywatne i przedsiębiorstwa. Ich celem jest uzyskanie dostępu do usług opartych na łańcuchach blokowych. Niezależnie od tego, czy dostawcami takich usług są instytucje finansowe czy inne branże, korzystanie z łańcucha blokowego rozpoczyna się od wprowadzenia informacji do komputera. To właśnie w trakcie procesu uzyskiwania dostępu do łańcucha blokowego dane w tym łańcuchu są najbardziej narażone.

Brak norm i regulacji

Jedną z istotnych kwestii, związanych z bezpieczeństwem łańcucha dostaw, jest brak regulacji i standardów. Sama wzmianka o przepisach lub normach stawia purystów z łańcucha blokowego na wysokim poziomie alarmowym. Czy łańcuch blokowy nie jest antytezą rządów i zgodności? To zależy. Jeśli mówimy o Bitcoin i walutach kryptograficznych, można wysunąć ważny argument, że powinny one nadal cieszyć się anonimowością. Jednak w większości sektorów, w których innowacje w łańcuchu blokowym są największe, nie ma miejsca na podejście antyautorytarne. Brak standardowych protokołów oznacza, że programiści blokujący nie mogą łatwo korzystać z błędów innych. W przypadku każdej firmy i każdego produktu działającego według innego zestawu reguł, występują zagrożenia wynikające z niestandardowych technologii. Ponadto, w pewnym momencie może zaistnieć potrzeba zintegrowania łańcuchów. Brak standaryzacji może oznaczać nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa, ponieważ różne technologie są łączone.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.