fbpx

KRYPTOWALUTA JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIE W HANDLU ŚWIATOWYM

Specyfika gospodarki a kryptowaluta

Każda gospodarka narodowa ma swój własny, specyficzny system finansowy, który jest nieodłącznie związany z rozwojem gospodarczym. Do celów obsługi transakcji pomiędzy podmiotami, każdy system finansowy ma swoją indywidualną walutę. Możliwe jest używanie waluty krajowej lub waluty innych krajów. Ostatnio najpopularniejszym alternatywnym środkiem płatniczym w systemie finansowym jako kryptowaluta jest Bitcoin. Ogólnie rzecz biorąc, waluta kryptograficzna jest kodem cyfrowym, który został utworzony przy pomocy technologii informacyjnych (np. blockchain). Działa jako instrument płatniczy w stosunkach gospodarczych podmiotów gospodarczych. Popularność i powszechne stosowanie Bitcoin  stanowi wyzwanie dla współczesnego systemu finansowego, zarówno krajowego, jak i globalnego.

Waluta kryptograficzna w systemie płatności między podmiotami gospodarczymi

Kryptowaluta jest poważnym wyzwaniem dla systemu finansowego, ponieważ możliwe jest płacenie za różne transakcje zamiast tradycyjnych walut. Walutę kryptograficzną wykorzystuje się jako środek płatniczy w transakcjach pomiędzy rynkami towarowymi a organizacjami, głównie firmami informatycznymi. Ponadto, kryptowalutę stosuje się pomiędzy rynkami finansowymi a instytucjami i podmiotami zagranicznymi. Należy jednak zauważyć, że wszystkie te operacje nie są regulowane na poziomie legislacyjnym. W systemie tym nie ma związku ze stosowaniem walut kryptograficznych między państwem a innymi podmiotami. Wiąże się to z faktem, iż nie określa się dokładnie charakteru prawnego waluty kryptograficznej państwie. Dodatkowo niepodważalnym jest fakt, iż odpowiednie akty prawne nie funkcjonują jeszcze na szczeblu legislacyjnym.

Dynamika i główne cechy charakterystyczne rynku walut kryptograficznych

Znaczenie i konieczność stosowania walut kryptograficznych w relacjach gospodarczych tłumaczy się kapitalizacją rynku walut kryptograficznych, funkcjonalnością łańcuchów blokowych i innych technologii, a także specyfiką tego typu środków płatniczych. Bitcoin jest największy pod względem kapitalizacji, zajmując ponad 1/3 rynku walut kryptograficznych. Drugim pod względem kapitalizacji waluty kryptograficznej jest Ethereum a trzecim Ripple. Szybkość wydobycia waluty kryptograficznej jest z góry określona, pokrywa się ze światowym tempem wydobycia złota. Ze względu na brak jednego ośrodka regulującego obieg walut kryptograficznych, nie ma możliwości zmiany algorytmu, co prowadzi do braku inflacji. W odniesieniu do tej kwestii warto zauważyć, że waluta kryptograficzna jest obecnie bardziej niezawodną jednostką niż złoto.

Waluta kryptograficzna a postęp technologiczny

Postęp technologiczny nie jest statyczny. Przejście na gospodarkę cyfrową staje się rzeczywistością z dnia na dzień, więc zainteresowanie kryptowalutą rośnie w bardzo szybkim tempie. Wykorzystanie jej jako środka płatniczego sprawia, że jest to cyfrowa alternatywa dla standardowego pieniądza. Innowacyjny charakter tej metody płatności rozwiązuje wiele problemów związanych z ryzykiem walutowym i ich przeliczaniem, co czyni kryptowalutę atrakcyjną dla wielu podmiotów gospodarczych.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.